Şubat, 2017 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Şubat 2017

//Şubat
­

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 611. Maddesinde ifade edilmektedir.

Türk Borçlar Kanunu madde 611: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.

Bakım borçlusu, bakım […]

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır
Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

Günümüzde,  çoğu zaman ölümlere ya da yaralanmalara sebebiyet veren trafik kazaları hem Borçlar Hukuku hem de Ceza Hukuku açısından ele alınan bir konudur. Borçlar hukuku açısından incelediğimizde trafik kazalarında yaralanmalara sebebiyet veren kazalar ile ölümle sonuçlanan trafik kazaları arasında var olan en büyük fark tazminat davasının […]

Mirasın Reddi Davası Nasıl Açılır

Mirasın Reddi Davası Nasıl Açılır
Bazen hatta çoğu zaman miras bırakan sadece var olan mal varlıklarını mirasçılarına bırakmaz. Taşınır ve taşınmaz malları ve hakları dışında miras bırakan borçlarını da mirasçılarına bırakabilmektedir. Miras hukukunda miras bir bütündür. Yani mirasa hak kazanan kişiler miras bırakanın borçlarından da mükelleftir.

Kanun koyucu mirasçının zorlanmaması için mirası reddetmelerine olanak tanımıştır. Eğer mirasçı […]

İş Kazası Tazminat Nasıl Hesaplanır Belirlenir Alınır

İş Kazası Tazminat Nasıl Hesaplanır Belirlenir Alınır
İş Kazası Tazminat Nasıl Belirlenir?

6331sayılı İş Kanunun ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda iş kazası tanımlanmıştır. Bu 2 kanunun lafzına baktığımızda iş kazasının meydana gelebilmesi için bazı durumların olması gerekmektedir. Aksi halde işçi ile ilgili her olay ya da her kaza iş kazası sayılmamaktadır. İş […]

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır Başvurulur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır Başvurulur
Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin evlilik birliği sürdürmek istemeleri ve boşanma ile ortaya çıkacak tüm konularda anlaşmış olması durumunda aralarında yapacakları anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanmaları anlamına gelmektedir. Boşanmak konusunda tam bir anlaşma içerisinde olan eşlerin açacakları davalar şekil ve usul yönünden anlaşmalı boşanma davaları olarak isimlendirilmektedir.  Anlaşmalı boşanma […]

Tanıma Ve Tenfiz Davaları

Tanıma Ve Tenfiz Davaları
Yurtdışında Gerçekleştirilen Boşanma Davası Hakkında Bilinmesi Gereken Bütün Hususlar

Hukuk evrensel olduğu kadar ülkelerin kendi kurallarını kendi sınırları içerisinde gerçekleştirdiği bir durumdur. Bu nedenle bir ülke içerisinde hukuk kuralları başka ülke içerisinde geçerli olmayabilmektedir. Bu yargının bağımsız ve özgün olmasının sonuçlarından biridir. Fakat küreselleşen dünyada ülkelerin birbirleri ile olan ilişkileri daha da artmaktadır. […]

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır
Tapu, bir gayrimenkul yani taşınmaz bir mal üzerinde arazinin belirli bir parçasının veya arazi üzerindeki inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini açıklamakta olan ve gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğünce verilmiş olan ve aksi kanıtlanmadığı sürece geçerli olan resmi belgeler olarak ifade edilmektedir. Ve uygulamalarda tapu senedi olarak da adlandırılmaktadır. Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet […]

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur
Anlaşmalı Boşanma İstemiyle Nasıl Dava Açılır?

Anlaşmalı boşanma boşanacak eşler tarafından istatistiklere göre açmış oldukları davaların başında gelmektedir. Anlaşmalı boşanmanın temel dayanağı eşlerin aralarında kurdukları evlilik ilişkisinin temelinden sarsılmasına dayandırılmaktadır. Bu durumda Medeni kanunun 166. maddesine göre açılmakta ve sonuçlanmaktadır.

Evlilik birliğinin bir veya birçok nedene dayalı olarak her iki taraf için de katlanılmaz […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır
Evlilik birliğini sağlayamayan eşler tarafından Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan koşullara uygun olmak şartı ile boşanma davası açabilme hakkı verilmektedir. Günümüz Türkiye’sinde çeşitli nedenler dolayısı ile evlilik birliğinin devam ettirilememesi dolayısı ile açılan boşanma davaları niteliklerine ve durumlarına göre farklı türlerde uygulanmaktadır. Bu çerçevede de son dönemlerde daha yoğun şekilde […]

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Teknoloji yüzyılında otomotiv sektöründeki hızlı gelişim, otoyollarda yer alan araç sayısında çok ciddi seviyelerde artışın yaşanmasına ve son derece zengin çeşitliliğin oluşmasına yol açıyor. Bu durumda karayollarında üzerinde çok ciddi seviyelerde artışların olduğu görülüyor ki bir yıl içerisinde trafik kazalarında yaşamını yitiren binlerce can oluyor.

Manevi yönden yaratmış olduğu üzüntülerin yanı […]