Aralık, 2016 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Aralık 2016

//Aralık
­

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Davası
Anlaşmalı Boşanma Davaları Sonrasında Velayet Davası Açılması

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların her konuda anlaşmalı ile gerçekleşebilmektedir. Bu anlaşma boşanma kararı ve boşanma sonrası ortaya çıkacak tüm hukuki durumlar ve hakları kapsamaktadır. Bu sebeple yapılacak anlaşmalı boşanma prosedüründe tüm bu konular belirtilmelidir. Anlaşmalı şekilde boşanacak kişiler aralarında yapacakları anlaşma içerisinde çocuklarının velayetleri konusunda […]

Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vasi Tayini Nasıl Yapılır
Vesayet Ne Demektir?

Velayeti ne annesinde ne de babasında bulunan çocuklarla ilgili olarak ortaya çıkarılan vesayet kurumu bu çocukların korunmasına ilişkin esasları içinde barındırmaktadır. 18 yaşın üzerinde bulunan kişiler için söz konusu olan bu kurallar anne ve babasını kaybetmiş olan ve kendi geçimini ve korunmasını sağlamaya yetecek derecede yetkinliğe sahip olmayan kişiler için […]

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır
Ülkemizde sigortalılar ve poliçe üzerinden hak sahibi olan üçüncü kişiler ile sigorta şirketleri arasında birçok zaman anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durumlar poliçelerin yeterli özende okunmaması ve hakların tam olarak bilinmemesi gibi durumlar oluşabilmektedir. Bunun yanında hasarın ödenmesine yanaşmayan sigorta şirketleri veya araç değerinin düşürülmesi gibi bazı durumlarda da sorunlar […]

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık

İcra Hukuku Avukat Ve Danışmanlık
İcra Takibi Nedir?

Yapılacak icra takibi, bir borçlunun borcunu ödememesi ve ifa etmemesi durumunda alacaklının bunu yasal bir şekilde ve devlet organları ile tahsil etmesini sağlamak için İcra Müdürlüklerine başvurması ile başlatılan süreç olmaktadır. İcra takibi iki farklı türde yapılabilmektedir. bunlar birincisi ilamlı icra takibi olmaktadır.

Bu icra takibinde mahkeme kararı ile icra […]

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası
Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Bir ortağın davranışları şirket faaliyetlerine sekte vuracak ve ızrar edecek ve karşılıklı güveni ortadan kaldıracak nitelikte ise ortağın objektif iyiniyet kurallarına göre ortaklıktan çıkartılmasına karar verilmesi gerekir (11. HD. […]

İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Avukatı Ankara
Sanayi ve İş hayatı ne kadar teknoloji nimetlerinden faydalanıyor olması, iş ve insan gücünden vazgeçileceği anlamı taşımamaktadır. Bu açıklama şu demek insan gücünün kullanıldığı iş hayatında iş kazalarının da engellenmesi alınan tüm önlemlere rağmen mümkün olmamaktadır.

İşçinin iş hayatını ve geleceğini garanti altına almak, yaralanması veya vefatı halinde geri kalanların desteğinden mahrum […]