Eylül, 2016 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Eylül 2016

//Eylül
­

İş Kazası Sonucu Tazminat Davası

İş Kazası Sonucu Tazminat Davası
İş Kazası Sonucu Tazminat Davası ile ilgili olarak, tazminatın hesaplanmasın da ve bilirkişi incelemeleri ile ilgili olarak örnek yargıtay kararı verilmiştir. İş Kazası Sonucu Tazminat Davasında kural olan işverenlerin kusurlu eylemlerinden sorumu tutulmalarıdır. Bu nedenle bu tür davalarda yargılama konusu edilen zararlandırıcı olayın İş Kanunu’nun 77. maddesinin öngördüğü koşulların göz önünde […]

Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir

Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir
Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir sorusu boşanacak eşler arasında cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Aile mahkemesinde boşanma davası devam ederken çoğun velayetine karar verilirken Aile Hakiminin en çok dikkat ettiği husus, çocuğun üstün yararıdır. velayet düzenlenmesine esas olmak üzere alınan uzman raporu hüküm kurulması için yeterli değildir. Aile Mahkemesi […]