Temmuz, 2016 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Temmuz 2016

//Temmuz
­

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası

Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası
Ayıplı Malın Değiştirilmesi Davası, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (6100 S. K. m. 2) (13. HD. 2005/8954 E. 2005/16418 K.; 19. HD. 2005/2116 E. 2005/10774 K.; 20. HD. 2002/8260 E. 2002/9761 K.; 19. HD. […]