Mayıs, 2016 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Mayıs 2016

//Mayıs
­

Manevi Tazminat Şartları

Manevi Tazminat Şartları
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır.

Manevi tazminat MADDE 56

Hakim, bir kimsenin […]

Sahte Senet Menfi Tespit Davası

Sahte Senet Menfi Tespit Davası
Menfi Tespit Davalarında genel olarak, Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine gösterilecek teminat mukabilinde icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile […]