Kasım, 2015 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Kasım 2015

//Kasım
­

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Alma Şartları
Kıdem tazminatı, 1475 S. İş Kanunu’nda en az bir yıl olarak belirtilen çalışma süresini dolduran işçiye veya mirasçılarına öngörülen fesih şartlarının gerçekleşmesi durumunda, kıdemi ve ücreti dikate alınarak işverence ödenmesi gereken bir paradır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları, İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıllık kıdem süresinin olması ve aşağıda açıklandığı […]