Ekim, 2015 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Ekim 2015

//Ekim
­

Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme Veya Bozma

Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme Veya Bozma
Bilişim sistemi suçlarının yer aldığı 244. maddenin birinci fıkrasında, bilişim sistemini engelleme suçu düzenlenmiş ve bu kapsamda doğrudan bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması eylemi suç olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bir bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması suçun hareket unsurunu oluşturmaktadır. Bu bakımdan, seçimlik hareketli bir suç tipi söz konusudur. […]

Boşanma Davası Ankara

Boşanma Davası Ankara
Boşanma,evlilik birliğini sona erdiren nedenlerden biri olup uygulamada en çok karşılaşılan sona erme nedenidir. Boşanma,eşlerin hayatta olduğu bir dönemde,kanunda yazılı olan sebeplere dayanarak eşlerden birinin açacağı boşanma davası sonucunda hakim kararıyla evlilik birliğinin sona erdirilmesidir.Evlilik birliğinin boşanmayla sona erebilmesi hakimin kararına bağlı olup,hakim kararı dışında evlilik birliğinin boşanmayla sona ermesi mümkün değildir.

Boşanma davasının kanunda […]