Eylül, 2015 | İlk-Ay Hukuk

Monthly Archives: Eylül 2015

//Eylül
­

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davaları
Anlaşmalı Boşanma Davaları konusu ile ilgili açıklamalı bilgilere yazımızda yer verilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır sorusunda cevaplayacak olursak, Eşler evlilikleri 1 yılı doldurması şartı ile  boşanma konusunda anlaşmaları durumunda Aile mahkemesine başvurmaları sonucu dava ortalama 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Boşanma sürecinin daha kısa sürede sonuçlanmasını istemeniz durumlarda ise taraflar mahkeme işin aciliyetini belirten dilekçe ile müracaat […]

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır
Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı alabilmek için işçilerin haklı gerekçeleri ile iş sözleşmesini sona erdirmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilecek ilk nokta kendi kendine istifa eden kişinin kıdem tazminatı alamayacağı olmaktadır. Bunlara ek olarak kıdem tazminatı alabilmek için gerekli fesih nedenlerinden bazıları şunlardır.

Öncelikle haklı gerekçeleri oluşturan en belirgin özelliklerin başında işçinin ahlak ve […]

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Tanıma Ve Tenfiz Davası
Tanıma ve Tenfiz yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve geçerli olması için aile mahkemelerine açılan bir davadır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşadıkları mahkemeden boşanma kararı alınmıştır, yani Türkiye’de tekrar Tanıma ve tenfiz davası niçin açmalıyım gibi sorular sorulmaktadır. Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye de geçerliği yoktur.

Uluslararası […]

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira sözleşmesi yazılı ve sözlü olarak yapılır.Ancak kira sözleşmesinin mevcudiyetini ispat edilmesi açısından yazılı olması esas alınmalıdır.Kira sözleşmesi günümüzde genelde boş olarak hazırlanan ve Maliye bakanlığının bastırdığı kira kontratosu nun doldurulması ile düzenlenmektedir.
Matbu Kira sözleşmesi doldurulurken, kira bedeli hem rakamla hemde yazı ile yazılmalıdır. Kira bedelinin her ayın kaçında ve […]

İşe İade Davası Nasıl Açılır

İşe İade Davası Nasıl Açılır
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uyuşmazlıklarından Biri Olan İşe İade Davası

Kanun koyucu iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamından güçlü işverene karşı, belli bir belde karşılığı işverenin altında çalışan ve işverene oranla daha güçsüz olan işçiyi korumayı amaçlayarak iş hukuku ile ilgili kanunlarda işçinin lehine olacak birtakım düzenlemelerde bulunmuştur. Bu düzenlemelerde işçinin […]

Miras İstihkak Davası

Miras İstihkak Davası

Miras İstihkak Davası, Miras bırakanın ölümü üzerine mirasçılar, külli halefiyet yoluyla kendiliğinden terekede yer alan her mala ve hakka sahip olduklarından, onların tereke üzerindeki kendilerine intikal etmiş bu haklara dayanarak terekeye kısmen veya tamamen el koymak isteyen kişilerden bunları talep etmeleri mümkündür. Böylece mirasçılar, el konulan taşınırları, istihkak yada zilyetlik davaları ile; […]

Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukat

Yurtdışında Boşanma İşlemleri Avukat – Ücretleri

Boşanma işlemlerinizi yurt dışındaki bir mahkemede gerçekleştirdiyseniz, yurt dışı mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararları ne yazık ki ülkemizde geçerli sayılmamaktadır. Yurt dışı boşanma işlemleri Türkiye’de geçerli olmadığı için boşanmış olan çift ülkemizde hala evli olarak sayılmaktadır. Bu nedenle boşanmanın ülkemizde de resmi olarak geçerli olabilmesi için ya ülkemizdeki mahkemelerde çiftin […]

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararlarının İcraya Konulması

Tüketici Mahkemesi Kararı İcraya Koyulması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ülkemizde satın aldığınız ürün ya da hizmetler üzerindeki hakkınız, tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri tarafından yürütülen işlemlerle korunmaktadır. Bu tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasıyla alâkalı olarak ortaya çıkan tüketici ile satıcı ya da hizmet sağlayıcı arasındaki […]

Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazası Tazminat Davaları
Dünyada ve ülkemizde, engellenmesi en zor ve en büyük sorunlardan biri de trafik kazalarıdır. Bir örnek vermek gerekirse, ülkemizde, trafik kazalarından kaynaklı yaşanan can kayıplarının sayısı, terör olaylarından kaynaklı can kayıplarının çok üstündedir. Malesef sorun git gide büyümekte ve alınan onca önlem sorunu azaltmaya yetmemektedir. Ülkemizde son 10 yılda yaşanan trafik kazaları […]

Yargıtaya Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır

Yargıtaya Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır

Birçok kişi hakkında bulunulan suç sebebi ile mahkemeye verilebilmektedir. Mevcut hukuk kuralları içerinde kişi tarafından hukuk kurallarının ihlali durumu meydana gelmiş ise, hakkında dava açılarak mahkemeye çıkarılabilmektedir. Lakin mahkemenin verdiği kişinin aleyhine doğan sonuç neticesinde kendisinin suçsuz olduğunu iddia edebilir ve bu sebepten ötürü tekrar hukuka başvurarak bu sonucun düzeltilmesi talebinde […]